Uw portefeuille login
Bank ten Cate & Cie Logo
Menu

Depositogarantiestelsel

Bank ten Cate & Cie valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Dit houdt in dat tegoed op uw rekening courant bij onze bank is gegarandeerd tot een maximum bedrag van € 100.000 per rekeninghouder. De Nederlandsche Bank voert de regeling uit.

Voor meer informatie over het depositogarantiestelsel verwijzen wij u naar het Informatieblad Depositogarantiestelsel. Op de website van De Nederlandsche Bank vindt u het volledige overzicht van wie in aanmerking komt voor vergoeding onder het depositogarantiestelsel.