Uw portefeuille login
Bank ten Cate & Cie Logo
Menu
Laptop met een tabel op het scherm

Uw portefeuille veilig toegankelijk

Bank ten Cate & Cie is onafhankelijk en werkt volledig transparant. Hiermee is gewaarborgd dat uw belangen en die van de bank altijd parallel lopen. Onze dienstverlening is geheel toegespitst op uw individuele behoeften en belangen. Wij verlenen geen commerciële kredieten of hypotheken en handelen niet voor eigen rekening in effecten.

Veiligheid heeft binnen onze bank onvoorwaardelijke prioriteit. Wij werken met twee gescheiden ICT-netwerken: een internet-netwerk en een intern banknetwerk dat op geen enkele wijze met de buitenwereld is verbonden. Het risico van ongewenste externe toegang tot het banknetwerk en aan de bank verbonden informatiebronnen is daarmee vrijwel uitgesloten.

Bekijk uw portefeuille